Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης - LIFE CARE από την INTERLIFE

 

Πρωτοβάθμια περίθαλψη με το πρόγραμμα  LIFE CARE  από την INTERLIFE

με κόστος 50€ το άτομο ετησίως.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα LIFE Care είναι ένα πακέτο παροχών που αφορά

όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικού ιστορικού ή ύπαρξης

Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς σε αυτό μπορούν να

ενταχθούν άτομα όλων των ηλικιών, ανασφάλιστα ή μη, και

χωρίς να απαιτείται κανένας προασφαλιστικός ιατρικός έλεγχος

 

Ασφάλιστρα Προγράμματος

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα

1 άτομο 50€

2 άτομα 100€

Οικογένεια* με 2 παιδιά 150€

για κάθε επιπλέον παιδί 25€

* Οικογένεια θεωρούνται οι σύζυγοι και παιδιά έως 25 ετών

 

Διευκρινίσεις

• Δεκτές προϋπάρχουσες ασθένειες

• Χωρίς προασφαλιστικό ιατρικό έλεγχο

• Το πρόγραμμα είναι ετησίως ανανεούμενο

• 24ωρο Συντονιστικό Κέντρο, 365 ημέρες τον χρόνο

• Πληρωμή ασφαλίστρων και με άτοκες δόσεις με χρήση

πιστωτικής κάρτας

 

Ο πάροχος υπηρεσιών είναι η Healthnet Management SA

με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Ασφαλιστικών εταιριών και των παρόχων υπηρεσιών Υγείας, με εξειδίκευση στη δημιουργία προγραμμάτων υγείας και διαχείριση συστημάτων υγείας.

Πληκτρολογώντας το https://healthnet.com.gr/diktyo βλέπουμε αναλυτικά  όλο το δίκτυο συνεργαζόμενων Ιατρών Διαγνωστικών Κέντρων, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κ.λ.π. ανάλογα με την περιοχή που θέλουμε, έχει πανελλαδική κάλυψη.

Συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της Υγείας!