Ασφάλειες υγείας για τους 5 πρώτους που θα ενδιαφερθούν με έκπτωση 30<<τοις εκατό

Καταχώρηση: 

Επιλογή μεταξύ 3 ασφαλιστικών εταιρειών,πολυεθνικών,που καλύπτουν επείγοντα μέχρι 400 ευρώ και νοσηλεία μέχρι 250000.Τιμη έναρξης το τρίμηνο 140 ευρώ!