IKTEO KORINTHIAS (AUTOVISION)

Tabs group καταχώρησης

Επικοινωνία

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Κορίνθου... ... ιδρύθηκε το 2002 και συνεβλήθη με την AUTOVISION στις 30/10/2003. Βρίσκεται στο 80ο χλμ. Της ΝΕΟ Αθηνών - Πατρών και λειτουργεί δίπλα στις εγκαταστάσεις της Mercedes ενώ απασχολεί 10 άτομα προσωπικό. Πήρε άδεια ίδρυσης στις 20/04/2004και άδεια λειτουργίας στις 15/07/2005 με αριθμό 114. Έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης με αριθμό πιστοποιητικού 208 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO / IEC 17020 και διενεργεί ως φορέας ελέγχου τύπου Α για ελέγχους οχημάτων. Εξυπηρετεί όλα τα Ι.Χ. ανεξαρτήτως χρήσεως μέχρι 3,5 τόνους μικτό (Ι.Χ , Δ.Χ. , ΤΑΞΙ , ασθενοφόρα , κρατικά αυτοκίνητα , αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες , υγραέριο κ.λ.π.) Επίσης ήμαστε το πρώτο ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ που λειτούργησε στην Ελλάδα από τις αρχές του 2011 και σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης ΜΟΤΟ που εκδίδει η Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών Κορίνθου ελέγχουμε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας όλες τις μοτοσυκλέτες πάνω από 50cc. Επίσης με την υπουργική απόφαση Φ.1 55671/6474 του Υπουργού Μεταφορών ΚΑΙ Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του εκούσιου τεχνικού ελέγχου, δηλ. ο έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων χωρίς την απαραίτητη έκδοση τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. Εκδίδεται μόνο δελτίο τεχνικού ελέγχου κατόπιν αιτήσεως του κατόχου του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να έλθει να ελέγξει το αυτοκίνητό του στα σημεία εκείνα που ελέγχουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ είτε για την δική του ασφάλεια είτε για αγορά ή πώληση κ.λ.π. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο σωστός και εξειδικευμένος έλεγχος από τα διαπιστευμένα και σύγχρονα μηχανήματα και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον με σημαία το γρήγορο τεχνικό έλεγχο των 30 λεπτών κατόπιν ραντεβού. Υπηρεσίες Στη χώρα μας ο τεχνικός έλεγχος ... ... οχημάτων διενεργείται υποχρεωτικά σε όλα τα οχήματα που συμπληρώνουν τέσσερα έτη από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Εξαίρεση αποτελούν οι νομοί της Ελλάδας στους οποίους εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων. Η μη διενέργεια τεχνικού ελέγχου μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες αποτελεί τροχαία παράβαση η οποία τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον 400 € από τις αρμόδιες αρχές. Με την ψήφιση του Ν 2963/2001 το δικαίωμα διενέργειας τεχνικού ελέγχου εκχωρήθηκε και σε ιδιωτικούς φορείς (ιδιωτικά ΚΤΕΟ) τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Κράτος και λειτουργούν ισότιμα ως προς τα Δημόσια ΚΤΕΟ.' Επίσης με την υπουργική απόφαση Φ.1 55671/6474 του Υπουργού Μεταφορών ΚΑΙ Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του εκούσιου τεχνικού ελέγχου , δηλ. ο έλεγχος των ανωτέρω οχημάτων χωρίς την απαραίτητη έκδοση τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ. Στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ελέγχονται επιβατικά οχήματα έως 3,5 τόνων και ανάριθμα - αταξινόμητα οχήματα (μεταχειρισμένα οχήματα που εισάγονται από το εξωτερικό). Παράλληλα αναμένεται η επέκταση του τεχνικού ελέγχου των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και στα δίκυκλα. Βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΚ 96/96 ελέγχονται 124 σημεία του οχήματος. O Τεχνικός έλεγχος οχημάτων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ της AUTOVISION διενεργείται από πιστοποιημένο ελεγκτικό προσωπικό με την χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Από τον τεχνικό έλεγχο μπορεί να προκύψουν: • Δευτερεύουσες Ελλείψεις (για παράδειγμα όταν οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι ευκρινώς ορατές). Στην περίπτωση αυτή το όχημα εφοδιάζεται κανονικά με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποκαταστήσει τις ελλείψεις αυτές σε διάστημα 2 μηνών, χωρίς την υποχρέωση διενέργειας επανελέγχου • Σοβαρές Ελλείψεις (για παράδειγμα όταν οι τροχοί έχουν σοβαρές παραμορφώσεις). Στην περίπτωση αυτή το όχημα δεν εφοδιάζεται με το ειδικό σήμα καταλληλότητας και ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει το όχημα για επανέλεγχο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών ή 30 ημερών ανάλογα με την σοβαρότητα των ελλείψεων εφόσον έχει αποκαταστήσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν • Επικίνδυνες ελλείψεις (για παράδειγμα όταν ο αριθμός πλαισίου του οχήματος δεν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας). Στην περίπτωση αυτή το όχημα χαρακτηρίζεται ως ακινητοποιημένο και οι υπεύθυνοι του ΙΚΤΕΟ ενημερώνουν για τις ελλείψεις αυτές τις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση μεταφορών, οικείο τμήμα τροχαίας). Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων και επανέλεγχο του οχήματος. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η AUTOVISION ενημερώνει τους πολίτες ότι από 10.12.2010 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 3897/2010 στον οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύνδεση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ με την ασφάλιση του οχήματος. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ασφαλιστεί ένα όχημα από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία είναι η ύπαρξη ισχύοντος Δελτίου τεχνικού Ελέγχου. Συνεπώς από την ημερομηνία αυτή τα αυτοκίνητα που στερούνται Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου δε μπορούν να ασφαλιστούν από καμία ασφαλιστική εταιρεία.

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: 
80χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών, Θέση Κρύα Βρύση, Κόρινθος
Τηλέφωνο: 
2741073700
Κινητό: